top of page

Türk & Tümsa Hukuk Bürosu kurucu ortağı Av. Arb. Tuğçe Nermin Türk, Adana Barosu Staj Komisyonunun staj eğitimleri kapsamında düzenlediği çalışmada “Arabuluculuk” konusunda stajyer avukatları bilgilendirdi. 

Türk & Tümsa Hukuk Bürosu kurucu ortağı Av. Arb. Tuğçe Nermin Türk, Adana Barosu Engelli Hakları Komisyonu tarafından düzenlenen engelli bireylere yönelik ayrımcılığın ortadan kaldırılması amacıyla engelliliğe dayalı ayrımcılık ve engelliliğe dayalı ayrımcılığı yasaklayan hukuki mekanizmalar farkındalık çalışmasına katıldı.

​Türk & Tümsa Hukuk Bürosu kurucu ortağı Av. Arb. Tuğçe Nermin Türk, Türkiye Barolar Birliği, Adana Barosu, Adalet Bakanlığı ve Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı işbirliği ile Adana'da düzenlenen "Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk ve Arabuluculukta Avukatın Rolü" konulu sempozyuma konuşmacı olarak katıldı.

Türk & Tümsa Hukuk Bürosu kurucu ortağı Av. Arb. Tuğçe Nermin Türk, Adana’da Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen uyuşmazlıkların arabuluculuk yoluyla çözümünü teşvik etmek amacıyla ’Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Atölye Çalışması’ seminerinde eğitici olarak yer aldı.

Türk & Tümsa Hukuk Bürosu kurucu ortakları Av. Arb. Kasım Emre Türk, Av. Arb. Tuğçe Nermin Türk, Amerikan Barolar Birliği Hukukun Üstünlüğü Girişimi ile Sosyal Suriye Grupları Göç İnsani Yardım Örgütü Adana Barosu Başkanı Mengücek Gazi Çıtırık'ı ziyaret etti.

Adana Arabuluculuk Merkezi, kurucu ortağımız ve Adana Arabuluculuk Derneği Başkanı Av. Arb. Tuğçe Nermin Türk'ün katılımıyla açıldı.

Kurucu ortağımız Av. Arb. Tuğçe Nermin Türk, Çukurova Üniversitesi Hukuk Kulübü'nün düzenlediği "İş'te Kadın" adlı panelde, kadının sosyal yaşamdaki güçlü duruşu, iş hayatındaki aktifliği ve arabuluculuk noktasındaki rolünden bahsetti.

1 / 1

Please reload

bottom of page