top of page

Avukat Arabulucu Tuğçe Nermin TÜRK

+90 (322) 453 03 59 - tugceturk@turk-turk.com


Üyelikler

- Adana Barosu
- Adana Arabulucular Derneği (Kurucu Başkan)
- Global Uyuşmazlık Çözüm Merkezi
- Kansersiz Yaşam Derneği (Hukuk Komitesi ve Disiplin Kurulu Başkanı) 
- Adana Barosu Meslek İçi Eğitim ve Mevzuat İzleme Komisyonu
- Adana Barosu Mesleki Sorunlar ve Genç Avukatlar Komisyonu


Yabancı Diller : İngilizce, Almanca


Eğitim

- Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Yüksek Lisans, 2014
- Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Lisans, 2006
- Adana Anadolu Lisesi, 2002


Çalıştığı Konular

 

- Altyapı
- Şirketler, Birleşme ve Devralmalar
- Ticaret Hukuku
- İcra ve İflas Hukuku
- Bankacılık ve Finans Hukuku 
- Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku
- Arabuluculuk


Makaleler

- ‘Hacze İmtiyazlı İştirak’ - 2015 (Makale)
- ‘Sahte ve Tahrif Edilmiş Çeki Ödeyen Bankanın Sorumluluğu’ - 2015 (Makale)
- ‘Belirsiz Alacak Davası’ - 2014 (Makale)
- ‘Anonim Şirketlerde Genel Kurul Kararlarına Karşı Açılacak Butlan Davasının Usule İlişkin Özellikleri’ - 2014 (Makale)
- ‘Simsarın Ücret Hakkı’ - 2014 (Makale)
- ‘Mobbing’ - 2014 (Makale)
- ‘Taşıma Engelleri Halinde Taşıyıcının Hak ve Yükümlülükleri’ - 2015 (Makale)
- ‘İş Kazalarında İşverenin Kusur ve Sorumluluğu’ - 2014 (Karar İncelemesi)
- ‘Güvence Hesabı’ - 2015 (Karar İncelemesi)


Katıldığı Seminerler, Konferanslar ve Eğitimler

- ‘Ticari İngilizce ve Yazışma Teknikleri Semineri’
- ‘Sınai Mülkiyet Hakları- Markanızı Korumasız Bırakmayın’
- ‘Sınai Mülkiyet Hakları- Patent – Faydalı Model – Endüstriyel Tasarım’
- ‘4857 Sayılı İş Kanunu ve Uygulamaları’
- ‘Sınai Mülkiyet Hakları ve Uygulamaları’
- ‘Medeni Kanunda Güncel Gelişmeler ve Mal Rejimi Konferansı’
- ‘İş Sözleşmelerin Feshinde ve İşe İade Kararlarının Uygulanmasında Dürüstlük Kuralı’
- ‘Aile Mahkemelerinin İşleyişi ve Şiddet, Şiddet Mağduru İle İletişim’
- ‘Arabuluculuk Eğitimi’

Av. Arb. Tuğçe Nermin TÜRK
  • Türk & Türk Hukuk Bürosu
bottom of page