top of page
Çapa 1
giriş.jpg

TITLE GOES HERE

Türk & Tümsa Hukuk Bürosu size en uygun yasal hizmetleri sunmaya ve iş hayatınıza en uygun çözümleri üretmeye istekli ve hazırdır.

Hukuk Büromuz, Şirketler Hukuku, Ticaret Hukuku, Sözleşme Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Aile Hukuku başta olmak üzere ağırlıklı olarak ulusal ve uluslararası şirketlere hukuki danışmanlık ve uyuşmazlıklarda temsil hizmeti sağlamaktadır. 

Taşıma Engelleri Halinde Taşıyıcının Hak ve Yükümlülükleri

İnsanların veya eşyaların bir ücret karşılığında bir yerden başka bir yere kara, deniz, demir veya hava yoluyla götürülmesi taşımayı oluşturmaktadır. . Diğer bir anlatımla yolcu veya eşyanın bir yerden diğer bir yere iletilmesi taşıma olarak tanımlanmaktadır. Ülkelerin ticari ve ekonomik yaşamında çok önemli rol oynayan taşıma işinde temel amaç, gerçek veya tüzel kişilerin gereksinimlerinin karşılanmasıdır...

Daha ...

1 / 1

Please reload

bottom of page